Fotókönyv-pályázat


1. Pályázati kiírás

A Whumm és a FotóSarok egyfordulós pályázatot hirdet, melyen egy vagy több fotókönyv megrendelésével és kifizetésével lehet részt venni. Így nem csak otthon gyönyörködhet a kész fotókönyvében, hanem még értékes ajándékokat is nyerhet. A zsűri az önálló fotókönyveket a feltöltött állományok alapján külön-külön értékeli és a nyeremények pont alatti tárgyakkal jutalmazza.


2. A pályázat időtartama

A pályázat 2013. november 1-től 2013. december 18., 23 óra 59 percig tart.
Az eredményhirdetés 2013. december 20-án 14 órakor történik.


3. A pályázati KUPON KÓD

A kód beírásával nevezheti be alkotását a pályázatra és veheti igénybe a 10%-os kedvezményét.
Kód: fotókönyvfekvő formátum

négyzetes formátum

álló formátum

msize

Fotókönyv M

Méret: 20 x 15 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: keménytábla borító

Formátum: fekvő

Ár: 8465 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

ssize

Fotókönyv S

Méret: 14 x 14 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: puha borító

Formátum: négyzetes

Ár: 4185 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

xsize

Fotókönyv XL

Méret: 21 x 28 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: keménytábla borító

Formátum: álló

Ár: 8040 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

xsize

Fotókönyv XL

Méret: 28 x 21 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: keménytábla borító

Formátum: fekvő

Ár: 8995 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

ssize

Fotókönyv S

Méret: 14 x 14 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: keménytábla borító

Formátum: négyzetes

Ár: 6295 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

 
xsize

Fotókönyv XL

Méret: 28 x 21 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: puha borító

Formátum: fekvő

Ár: 6350 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

lsize

Fotókönyv L

Méret: 21 x 21 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: keménytábla borító

Formátum: négyzetes

Ár: 7400 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

 
 
xsize

Fotókönyv XXL

Méret: 28 x 28 cm

Oldalak száma: 28(14 lap)

Oldalak anyaga: 170 g fényes műnyomó

Borító: keménytábla borító

Formátum: négyzetes

Ár: 12700 Ft bruttó
–10% pályázati kedvezmény

Plusz lapár: 295 Ft

 


4. A pályázat szervezője

A pályázat szervezője a FotóSarok (székhely: 1132 Budapest, Hegedűs Gyula utca 83-87.) és a Whumm! Kft. (székhely: 1044 Budapest, Íves út 8.), továbbiakban Szervező.


5. Nyeremények

„FÉNY” kategória

I. helyezett díja

Meike MK-14EXT körvaku (Canon/Nikon), 89 990 Ft értékben

II. helyezett díja

Fotó ABC fotótanfolyam a FotóSarok oktatóközpont szervezésében, 45 000 Ft értékben

III. helyezett díja

70x100 vászonkép, 15 956 Ft értékben

„MOZGÁS” kategória

I. helyezett díja

SIRUI N1004X állvány + K-20X fej, 87 979 Ft értékben

II. helyezett díja

Fotó ABC fotótanfolyam a FotóSarok oktatóközpont szervezésében, 45 000 Ft értékben

III. helyezett díja

70x100 vászonkép, 15 956 Ft értékben6. A nyertesek kiválasztása

A pályázaton 2 kategóriában I., II. és III. helyezetteket választ ki a négy tagú zsűri (Végvári Zsófia látványtervező művész, designer; Boros Ferenc fotóművész; Lerch Péter tervezőgrafikus, kreatív igazgató, grafika-tipográfia tanár)

„FÉNY” kategóriában a szakértő zsűri a fotókönyvben szereplő képek technikai színvonalát, igényes kivitelezését és művészi aspektusait vizsgálja, valamint a fotókönyv összeállításának egységességét, precizitását.

„MOZGÁS” kategóriában a fotók eredeti tartalma, érdekessége, egyedisége, valamint a fotókönyv összeállításának személyes kifejezésmódja kerül értékelésre a zsűri által.

A kiválasztott fotókönyvhöz tartozó whumm oldalon regisztrált felhasználók a nevükkel és e-mail címükkel egy adatbázisba kerülnek. A pályázat végén ezen adatbázisból azonosítja a zsűri a legjobbnak ítélt fotókönyvek tulajdonosait.

A Szervező az eredményeket a facebook.com/fotosarok és a facebook.com/whumm oldalakon teszi közzé és a nyerteseket e-mailben is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a pályázók által a whumm regisztráció során megadott e-mail címen kísérli meg.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék elvész. A nyertesnek az e-mailben történő tájékoztatásától számítva 1 hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy a Szervező kapcsolattartójával, az e-mailben kiküldött elérhetőségeken felvegye a kapcsolatot.


7. Részvételi feltételek

A pályázaton csak olyan nagykorú, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt, akikkel szemben kizáró ok nem áll fenn. A pályázaton a Szervező, továbbá a website üzemeltetőjének tagjai, megbízottjai, alkalmazottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685§ b. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázaton kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik a pályázat meghirdetett időtartama alatt önkéntesen, a számukra megküldött, vagy a kiírásban szereplő kód felhasználásával rendelik meg és fizetik ki az oldalon található bármely méretű és kivitelű fotókönyveket, ide nem értve a „fotófüzet” terméket.
A nyertesek hozzájárulnak, hogy feltöltött anyagukat és őket arccal, névvel megjelenítsék a Szervező honlapjain, Facebook oldalán, továbbá fénykép vagy videofelvétel készülhessen róluk.
A pályázaton az vehet részt, aki elfogadta a jelen és az 8. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek.


8. Adatkezelési szabályok

A pályázat elsődleges célja a Szervező szolgáltatásainak, termékeinek és tevékenységének (pl. játékok, promóciók, akciók stb.) népszerűsítése és ügyféltáborának növelése, illetve a résztvevők előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulásának megszerzése ahhoz, hogy a Szervező a résztvevők részére közvetlen üzletszerzési tevékenység körébe tartozó saját és partnereitől származó reklámokat, tájékoztató információkat juttathasson el.
A regisztráció/részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen szabályzat alapos elolvasása; a Szervező minden esetben úgy tekinti, hogy a pályázat résztvevői a szabályzatot a telefonos illetve internetes regisztráció előtt elolvasták. A résztvevők az Interneten történő regisztrációval elfogadják a jelen szabályzatot, és hozzájárulásukat adják az alábbiakban meghatározott, a Szervező által a résztvevők által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím; az adatkezelés céljai a pályázat lebonyolítása (nyertesek kisorsolása, értesítése, reklamációk kezelése, nyeremények átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala) és saját, illetve idegen célú közvetlen üzletszerzési tevékenység végzése, melynek során a Szervező mind saját, mind üzleti partnerei ajánlatait és információit eljuttathatja a pályázaton részt vevők részére elektronikus, postai és egyéb más úton, továbbá a résztvevők adatainak a Szervező kapcsolatfelvételi és üzletszerzési listájára való felvétele. Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelés időtartama a jogszabályok által elrendelt időtartam, illetve ennek hiányában a Szervezővel fennálló ügyfélkapcsolat időtartama; a személyes adatok az EGT-térségen kívüli államokba (pl. USA) is továbbításra kerülhetnek azzal, hogy a Szervező a személyes adatokat más adatkezelő részére csak a törvényi feltételekkel összhangban továbbíthatja. Az érintettek jogorvoslati jogait az 1992. évi LXIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény tartalmazza. Az érintettek a whumm@whumm.com e-mail címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, de ez a pályázat lebonyolításával kapcsolatos adatkezelést nem érinti.


9. Felelősség kizárás

A pályázaton felmerülő, vagy adatfeltöltésből származó hiányosságáért (névelírás, téves adatfelvitel, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés, feltöltés során, vagy azt követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázat, illetve a pályázatot tartalmazó, vagy azt támogató weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött fotókönyvek tartalmát tekintve, annak elkészítésével, feltöltésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.